Aktuālie būvobjekti

Turpinās Lestenes baznīcas interjera atjaunošanas darbi

Turpinās Lestenes baznīcas interjera atjaunošanas darbi

Sekmīgi virzās darbi, realizējot mūsu Lestenes baznīcas atjaunošanas projektu. 2015. gadā tika pabeigti pēdējie apmetuma atjaunošanas darbi. Celtnes kolonnas, pilastri un velves atguva ne tikai apmetumu, bet arī dekoratīvās detaļas - kolonnu kapiteļus un eņģeļu galviņas velvēs. Līdz ar to tika beigti būvdarbu slapjie procesi un bija iespējams vairāk pievērsties kokgriezumu atgriešanai baznīcā.

2016. gada Ziemassvētku dievkalpojumu baznīca jau sagaidīja ar altāri, kur samontētas praktiski visas Rundāles muzejā saglabātās detaļas, pabeigtām sānu solu rindām ar durtiņām un pilnīgi restaurētu kanceli.

Lai arī altārī vēl trūkst centrālā krucifiksa ciļņa, vairāku apustuļu figūru un dekoratīvo elementu, kas nav saglabājušies, baznīcas telpa jau tagad ir atguvusi daudz no sākotnējā telpiskā aizpildījuma, detaļu piesātinājuma, mēroga niansēm un krāsainības. Nākošgad darbi turpināsies pie pērmindera sola un tad pienāks kārta ērģeļu balkona konstrukcijām.