Latviešu karavīru piemiņai Padomju Savienības teritorijā

Godinot mirušo tautiešu piemiņu Sibīrijā

Godinot mirušo tautiešu piemiņu Sibīrijā

2017. gadā veseli 3 mūsu projektētie pieminekļi realizēti Sibīrijā, godinot tur mirušo mūsu tautiešu piemiņu. Novosibirskā divās vietās, kur izveidoti 2. Pasaules kara vācu karavīru piemiņas memoriāli, tie tika papildināti ar granīta stēlām ar tur mirušo latviešu karagūstekņu vārdiem. Pie stacijas Krivoščekovo apbedīti 84 mūsu karagūstekņi, pie stacijas Inskaja – 79.

Pirmā mūsu projektēta piemiņas zīme represētajiem Latvijas civiliedzīvotājiem, kuri tika izsūtīti uz Sibīriju 1941. gadā un 1949. gadā, uzstādīta Tomskas apgabalā, Kargasokas rajona Novojugino ciemā. Tajā iekalti 252 svešumā mirušo cilvēku vārdi un dzīves dati. Pieminekļa atklāšanā piedalījās kā Latvijas, tā vietējās sabiedrības pārstāvji.

Nākošajā pavasarī vēl pilnībā jāpabeidz apkārtnes labiekārtošanas un apzaļumošanas darbi. Tāpat kā iepriekšējos, arī šos granīta pieminekļus, kas paredzēti Krievijas teritorijai, Pēterburgā izgatavoja firma „Trest 40”, bet uzstādīja vietējās būvfirmas.