Dzīvojamā māja Rīgā, Brīvības un Pērnavas ielas stūrī

Dzīvojamā māja Rīgā, Brīvības un Pērnavas ielas stūrī

Dodot priekšlikumu konkursa projektam dzīvojamai mājai Brīvības un Pērnavas ielas stūra nelielajā zemes gabalā, centāmies apvienot šķietami pretrunīgus faktorus - stūra gruntsgabals prasa akcentētu stūra risinājumu un – divu ļoti intensīvas transporta satiksmes ielu krustojums, kas orientēts pret ziemeļiem, ir dzīvošanai nelabvēlīgs.

Lai izolētos no krustojuma trokšņiem, projekts piedāvāja erkeru sistēmu, kur pret krustojumu ir aklas sienas, bet stiklotās pavērstas pret saulainajām debess pusēm. Erkeru plastika, kāpināta kvartāla stūrī, veido Rīgas centram raksturīgo stūra akcentu. Projekts saņēma otro prēmiju, arī šajā zemes gabalā nekāda būvniecība vēl nav sākusies.