Turku karagūstekņu kapu atjaunošana Cēsīs

Turku karagūstekņu kapu atjaunošana Cēsīs

Kad Krievu-turku kara laikā (1877-1878) kaujā pie Pļevnas krievi saņēma gūstā turku karavīrus un tos atveda uz toreizējās Krievijas impērijas teritoriju, pēc kara šiem cilvēkiem neļāva atgriezties dzimtenē. Kāda karagūstekņu grupa tika nometināta arī Cēsīs. Tie 26 karavīri, kas slimību, neierastā klimata un citu apstākļu dēļ drīz mira, tika apglabāti nelielā uzkalniņā pilsētas malā.

1937.gadā pēc arhitekta Dzirkaļa projekta kapi tika labiekārtoti un uzstādīts šūnakmens piemineklis. Pārējie labiekārtojuma elementi bija izpildīti betonā un vairāk kā 60 gadu laikā stipri bojāti. Atjaunojot memoriālu, betona elementi tika aizstāti ar tādas pat formas granītu, ap visu teritoriju izveidots metāla žogs.

2005.gadā atjaunotā kapsēta tika iesvētīta, piedaloties Turcijas aizsardzības ministram un Latvijas aizsardzības ministram E.Repšem.