VID muitas laboratorija Rīgā

VID muitas laboratorija Rīgā

Uzdevumu – ieprojektēt 18.gadsimta arhitektūras piemineklī ķīmijas analīžu laboratoriju, kas būtu modernākā valstī, īstenot varēja tikai pateicoties visu projektā iesaistīto personu mērķtiecīgai, tolerantai un saskanīgai sadarbībai. Jāpiemin arī saspringti īsie projektēšanas un būvniecības termiņi, ēkas novietne tiešā Vecrīgas tuvumā, īpašā vēsturiskā vietā – Citadelē un pašas majestātiskās, masīvas celtnes būvnieciskās struktūras īpatnības.

Uzticēto darbu mūsu birojam sekmīgi veikt ļāva laba sadarbība ar pasūtītāju - SIA „Augstceltne” un personīgi tās prezidentu J.Kursīti un celtniecības direktoru A.Rītu un VID Galvenās muitas pārvaldes Kontroles daļas Muitas laboratoriju un personīgi tās vadītāju G.Everu.

Izrādījās, ka vairākas senās ēkas īpatnības ir labi piemērotas plānotajai funkcijai – ļoti biezās, masīvas sienas ir izdevīgas stabila mikroklimata nodrošināšanai, bēniņi ļauj ērti izvietot daudzās vēdināšanas iekārtas, nelielie lodziņi atbilst specifiskajām drošības prasībām. Tai pat laikā celtnes ārējā arhitektūra saglabājās praktiski neizmainīta.