"Hotel de Rome" un bankas ēkas jaunbūves Rīgā

"Hotel de Rome" un bankas ēkas jaunbūves Rīgā

Lai arī „Hotel de Rome” ēka un bankas ēka (šodien „Swedbank”) Kaļku un Valņu ielas stūrī tika projektētas, autoriem strādājot projektēšanas institūtā „Komunālprojekts” vēl labu laiku pirms Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas un mūsu biroja dibināšanas, darbam pie šiem objektiem bija svarīga loma mūsu pieredzē un tālākajā attīstībā.

Abu ēku skiču projektu izstrādāja autoru kolektīvs Viktors Zilgalvis, Edvīns Vecumnieks, Jānis Kārkliņš, Ēriks Zīle, Gundars Graudiņš un Dainis Bērziņš. Celtnes tika plānotas kā viesnīcas „Rīga” paplašinājums (piebūve) un kafejnīcu komplekss ar zālēm trīs stāvos Vaļņu ielas otrajā pusē. Tehnisko projektu izstrādāja un celtniecības darbus izpildīja Polijas firma „Budapol”, skiču projekta autori veica būves autoruzraudzību.

Abas ēkas celtniecības laikā piedzīvoja Latvijas 20.gs. beigu grandiozās politiskās un ekonomiskās pārmaiņas un tika pabeigtas kā patstāvīga viesnīca „Hotel de Rome” un bankas „Deutsch-lettische Bank” ēka. Abu objektu nobeiguma etapā latviešu arhitekti strādāja kopā ar vācu arhitektiem un interjeristiem. Līdz mūsdienām gan viesnīcai, gan bankai vairākkārt mainījušies īpašnieki un arī nosaukumi.