Māja Rīgā, Brīvības, Miera un Šarlotes ielu stūrī

Māja Rīgā, Brīvības, Miera un Šarlotes ielu stūrī

Izstrādājot atklātā arhitektūras konkursa priekšlikumu un izvēloties arhitektoniskās izteiksmes līdzekļus, mūsu birojs, pirmkārt, ņēma vērā šīs novietnes īpašo raksturu. Tā ir pilsētbūvnieciski nozīmīga vieta, vairāku ielu asu krustpunkts – tātad celtnei jābūt akcentam, tai skaitā vertikālam.

Miera ielas un Šarlotes ielas atšķirīgie virzieni ir pateicīgs motīvs, lai veidotu plastiskas un dinamiskas fasādes, lentveida logi pasvītro celtnes mūsdienīgumu. Žūrija novērtēja darbu ar otro prēmiju, taču zemes gabals palicis neapbūvēts vēl šodien.