Suvenīru veikala "Rota" interjers

Suvenīru veikala "Rota" interjers

Suvenīru veikalam Konventa sētā tika izstrādāts gan veikala telpas, gan fasādes reklāmas risinājums. Par kompozīcijas pamatelementu tika pieņemts trijstūris kā figūra, kas praktiski labi piemērota dažādu plāna struktūru veidošanai un attīstīšanai, ir telpiski noturīga un semantiski labi pazīstama mūsu tautas etnogrāfijā.

Kopējā telpas noskaņa tika veidota gaiša kā viegls fons dažādo tautas daiļamatu meistaru darinājumu krāsainajam klāstam. To panācām ar viegli tonētiem baltiem, smalkiem koka spraišļiem, stiklu un maziem mirdzošiem gaismas ķermeņiem. Veikala saimnieki – Leimaņu laulātais pāris bija atsaucīgi mūsu idejām un liels ir gandarījums, ka jau daudzus gadus veikala iekārtojums kalpo savam uzdevumam bez mazākajām izmaiņām un fasādes izkārtne tiek lietota arī pie citiem „Rotas” veikaliem.