II p.k. kritušo vācu karavīru kapi Beberbeķos

II p.k. kritušo vācu karavīru kapi Beberbeķos

Vācu kara kapu kopšanas tautas apvienība (Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.) kopā ar Latvijas partnerorganizāciju - Brāļu kapu komiteju - izsludināja konkursu par labāko priekšlikumu 2. Pasaules karā kritušo vācu karavīru memoriālās kapsētas izveidošanai. Tajā bija plānots pārapbedīt apmēram 12 000 karavīru mirstīgās atliekas, kas līdz šim bijušas apraktas mežos, purvos, ceļmalās un citās nepiemērotās vietās, ar kurām pēc kara bieži tika darīts viss, lai tās iznīcinātu kā civilizētus kapus.

Jaunveidojamās kapsētas vieta bija izraudzīta krūmiem daļēji aizaugušā, novadgrāvjiem ierobežotā meža pļavā netālu no Piņķu civilajiem kapiem. Mūsu priekšlikums konkursā uzvarēja. Tas paredzēja kapsētas telpiskajā veidolā pēc iespējas izmantot esošos dabas faktorus – meža kulisi un ūdeņu grāvjus kā līdzenā kapulauka robeželementus.

Kompozīcijas centru veido uzrakstu akmens un liels krusts. Nelielais informācijas namiņš vienlaikus ir arī ieejas vārti, no kā sākas kompozīcijas galvenā ass, kas ved uz kapulauka centru. Liels nopelns projekta realizācijā bija akmeņkaļu un celtniecības firmai „AP Labrador” un tēlniekam Ģirtam Burvim.