Rīgas rezerves autoostas skiču projekts

Rīgas rezerves autoostas skiču projekts

Tiesības projektēt autoostas skiču projektu birojs ieguva konkursa rezultātā. Bez transporta satiksmes izkārtojuma un pasažieru plūsmu funkcionālā risinājuma lielu uzmanību pievērsām sabiedriski nozīmīgās celtnes arhitektūras formu valodas izteiksmībai.

Tās koncepcijas pamatā pieņemts kontrasts – dinamika, kustības plastika un tam pretstatā - vārti iebraucot un izbraucot, mierīga apstāšanās pirms ceļa un ceļu pabeidzot. Šos jēdzienus izsaka liektās plastiskās stiklotas virsmas un to pretmets – lielas, homogēnas sienu plaknes ar vienmērīgu logu perforāciju.

Darbs skiču projekta stadijā tika saskaņots Rīgas būvvaldē, taču mainoties pilsētbūvnieciskajiem priekšstatiem par Torņkalna apkārtnes tālāko attīstību, darbs pie tehniskā projekta šajā novietnē nesekoja.