Rīgas Brāļu kapu depozitāriju izbūve

Rīgas Brāļu kapu depozitāriju izbūve

Nozīmīgi Rīgas Brāļu kapu arhitektūras telpiskās kompozīcijas elementi ir četri masīvi būvapjomi, kas veidoti kā kapu lauka augšējās terases noslēgums. Dažādi tie dēvēti Brāļu kapu komitejas protokolos - kā „masīvi”, vai „kambari”. Divi no tiem, ansambļa ziemeļaustrumu pusē ar atvērumu celtnes dzelzsbetona pārsegumā bija veidoti kā memoriālas telpas ar K.Zāles veidotiem karavīru tēliem sienas nišā. Laika gaitā abas šīs celtnes bija nonākušas avārijas stāvoklī. Domājot par šo celtņu atjaunošanu tām tika piešķirta jauna funkcija, nodrošinot arī turpmāk telpas emocionālo noskaņu, un vienlaikus saglabājot neskartu to arhitektonisko veidolu kopējā ansamblī.

Pateicoties Austrālijas latviešu ziedojumiem, pirmais depozitārijs (tā tagad atbilstoši telpas saturam projektā dēvēti šie būvapjomi) veltīts pirmā Latvijas valsts augstākā militārā apbalvojuma – Lāčplēša Kara ordeņa kavalieriem, kur ar slīpēta granīta plāksnēm apdarītās telpas sienās iegravēti vairāk kā divi tūkstoši šī ordeņa nesēju vārdi. Telpai izbūvēts jauns dzelzsbetona kasešu pārsegums ar virsgaismas logu, kas tagad pasargā telpu no atmosfēras nokrišņu iedarbības. Kā telpas galvenais akcents saglabāts K.Zāles veidotais karavīra tēls.

II Depozitārijs veltīts svešumā kritušajam latviešu karavīram. Arī šīs ēkas fiziskais stāvoklis prasījis lielus ieguldījumus tās atjaunošanai. Lai saglabātu ansambļa viengabalainību, telpas apdarē turpināta I Depozitārijā pielietoto apdares materiālu izvēle. Līdzīgi kā I Depozitārijā, arī šīs telpas dominante ir K.Zāles veidotais karavīra krūšu tēls pret ieejas portālu pavērstajā sienā. Tekstu „Svešumā kritušajam Latviešu karavīram" papildina dzejas rindas no pazīstamo strēlnieku varoņgaitu atspoguļotāju dzejnieku J.Akurātera un A.Čaka darbiem ar granītu apdarītās telpas sānu sienās. Telpas centrā novietots melna pulēta granīta bloks ar gravētām pasaules kartes kontūrām, kā piemiņas altāris ziedu nolikšanai.

III Depozitārijā godinātas tās organizācijas un privātpersonas, kuru darbs un ziedojumi bijuši nozīmīgi Brāļu kapu ansambļa izveidē un to uzturēšanā. Ar slīpētu zviedru granītu apdarītās sienās iegravēti ziedotāju vārdi.

2013.gada novembrī noslēdzās darbs pie IV depozitārija izbūves, kas veltīts Brāļu kapu sākotnei, kā kritušo latviešu strēlnieku atdusas vietai un šī nozīmīgā ansambļa veidotāju piemiņai.