Piemiņas vietas izveide Vjatlaga upuriem Krievijā

Piemiņas vietas izveide Vjatlaga upuriem Krievijā

Mets konkursam par piemiņas vietas izveidi Vjatlaga nometņu upuriem Krievijā, Sozima ciemā.

Vjatlagā pastrādātie noziegumi ir tik lieli necilvēcībā un mērogā, ka mēģināt tos attēlot plastiskos tēlos šķita neiespējami un nevajadzīgi. Konkursam mēs piedāvājam piemiņas vietu veidot lakoniskās arhitektoniskās formās, kas izteiktu galvenās kristīgās civilizācijas vērtības – Ticību, Cerību un Mīlestību.

Memoriālā krusts simbolizē Ticību, kas balsta visu pasaulē, šaurā debesu josla augstu virs galvas - Ticības balstītu Cerību, un simbolisks, ar Latvijas laukakmeni nosegts kaps ar pīšļiem, no visām nometņu vietām simbolizē Mīlestību - pret Latviju un tās cilvēkiem.

Uz pieminekļa iekšējām slīpajām plaknēm gaišpelēkā granītā paredzēts iegravēt visu apmēram 2500 Vjatlaga nometnēs nomocīto latviešu vārdus, ko komunistiskā sistēma centās izdzēst no ļaužu atmiņas un vēstures. Konkursa priekšlikums ietvēra arī koncepciju piemiņas vietas būvniecībai nepieciešamo līdzekļu savākšanai. Žūrija mūsu piedāvājumu novērtēja ar otro prēmiju.