Atsauksmes

Par laboratorijas ēkas rekonstrukcijas projektu

Par laboratorijas ēkas rekonstrukcijas projektu

I.Kirstuka, direktore
Latvijas Vides aģentūra

Bestätigung

Bestätigung

Dr. Hübotter,
Dr. Hübotter Wohnungsbau HmbH