Rīgas apgabaltiesa Brīvības ielā

Rīgas apgabaltiesa Brīvības ielā

Domājot par pareizāko un labāko risinājumu Tiesas namam, sev izvirzījām sekojošas prioritātes:
- strikti sakārtot un nošķirt funkcionālās plūsmas – apmeklētāju, tiesas darbinieku un tiesājamo;
- galveno ieeju no Brīvības ielas veidot ar atkāpi no ielas - ar priekšlaukumu, vienlaikus ielas fasādei piešķirot perimetrālās apbūves raksturu;
- tiesas apmeklētāju daļā jāizvairās no šauriem, tumšiem gaiteņiem, veidojot halles ar virsgaismām, kas ļauj izgaismot ēkas iekšējos traktus visos stāvos ;
- ēkas sabiedriskajam nozīmīgumam jāatspoguļojas arhitektūras valodā un pielietotajos materiālos.

Ievērojot konkrēto telpu programmu un daudzās specifiskas prasības, konkursa projektā izdevās ievērot arī augšminētos principus. Projekts deva labu pieredzi un vērtīgas atziņas.

Īsumā

  • Konkursa projekts