Mājas pārbūve un paaugstināšana Rīgā, Dzirnavu ielā

Mājas pārbūve un paaugstināšana Rīgā, Dzirnavu ielā

Nelielās dzīvojamās ēkas Dzirnavu ielā 41 paaugstināšana par 3 stāviem bija atbildīgs un sarežģīts uzdevums, jo šo arhitektūras pieminekli 20.gadsimta sakumā bija veidojuši un attīstījuši 2 ļoti ievērojami latviešu arhitekti.

Ar 1908.gadu datēti Eižena Laubes ratnīcas, staļļa un kučiera dzīvokļa projekta zīmējumi, Pauls Kundziņš to pārprojektējis par 2 stāvu dzīvojamo māju 1932.gadā un par 3 stāvu ēku - 1933.gadā.

Mūsu 2002.gada projekts paredzēja saglabāt slaveno priekšgājēju veidoto fasādi, un jaunos ēkas stāvus veidot skaidri atšķirīgus un viegli nolasāmus. To pasvītro arī fasādes krāsojuma risinājums. Vienlaikus tika novērstas arī dažādas esošās celtnes konstruktīvās problēmas un izveidots mūsdienīgs stāvu plānojums, augšējais līmenis ieguva labi izsauļotu jumta terasi.