Atpūtas māja Mazirbē

Atpūtas māja Mazirbē

Iegādājoties nelielu atpūtas māju Mazirbē, tās jaunais īpašnieks meklēja iespējas izbūvēt jaunu ēku, saglabājot pastāvošo. Projekta risinājumā jaunprojektētā ēka veidota, pieskaņojoties pastāvošās ēkas būvapjomam. Jaunās ēkas apjoms sadalīts divos savstarpēji nedaudz pārbīdītos būvapjomos. Izmantojot apbūves gabala reljefa līmeņa starpību, projektētās ēkas būvapjomi pārbīdīti arī vertikāli, kas veido nelielu grīdas līmeņu starpību ēkas plānojumā.

Lai apvienotu pastāvošo ēku ar jaunbūvi kopējā arhitektoniski telpiskā ansamblī, veikti daži tās pārveidojumi, paplašinot logailas, mainot jumta ieseguma materiālu, kā arī sienu apdari pieskaņojot jaunajai ēkai. Abus būvķermeņus vizuāli apvieno plaša terase ar pergolu.