Lielveikala „Sēlija” paplašināšana Jēkabpilī

Lielveikala „Sēlija” paplašināšana Jēkabpilī

Paplašinot tirdzniecības centru Jēkabpilī, mūsu birojam bija jārisina jautājumi, kas saistīti ar liela apjoma (vairāk kā 7 000 kvadrātmetru) objekta funkcionālo, konstruktīvo un drošības specifiku.

Respektējot iepriekšējā ēkas autora ieejas fasādes arhitektūru, jaunus vaibstus ieguva celtnes būvapjoms, kas labi redzams, braucot no tilta pāri Daugavai un veido objekta vizītkarti.

Tirdzniecības centra iekšpusē ievērojami paplašināta lielveikala „Rimi” daļa, visas telpas ieguvušas jaunu apdari.