Par tehniskā projekta izstrādi viesnīcai Rīgas Līcis

Par tehniskā projekta izstrādi viesnīcai Rīgas Līcis

A.Paļeļunas, direktors
SIA Rīgas līcis VN