Par rezerves autoostas projektu Rīgā

Par rezerves autoostas projektu Rīgā

Vaira Gromule, valdes priekšsēdētāja
AS Rīgas starptautiskā autoosta