Par laboratorijas ēkas rekonstrukcijas projektu

Par laboratorijas ēkas rekonstrukcijas projektu

I.Kirstuka, direktore
Latvijas Vides aģentūra