Par tehniskā projekta izstrādi Dabas muzejam

Par tehniskā projekta izstrādi Dabas muzejam

A.Krauze, direktora vietn. admin.-saimn. darbā
Latvijas Dabas muzejs