Projekta mets rekonstrukcijai un piebūvēm Liepājā

Projekta mets rekonstrukcijai un piebūvēm Liepājā

Veidojot projekta metu ēku kompleksam Liepājā, bija nepieciešams vienā harmoniskā veselumā apvienot dažādus aspektus. Vispirms jau novietne pašā pilsētas centrā – daļā, kas tika sagrauta 2. Pasaules karā un, kuras struktūra netika atjaunota pēckara laikā, kā arī vērtīga neliela vecā ēka un plaša, šodien tukša, apbūvējama iekšpagalma teritorija, kas labi apskatāma no Sv. Trīsvienības baznīcas torņa skatu platformas un esošās dzīvojamās mājas augšstāvu logiem.

Rezultātā radās projekta mets, kas paredz atjaunot esošo ēku, ar jaunu biroju apjomu nostiprināt kvartāla perimetrālās apbūves raksturu un pagalmā uzcelt pirmo daudzstāvu autostāvvietu Liepājā. Pēdējā būvķermeņa jumts, kas labi pārskatāms no augšas, atvēlēts urbānām jauniešu sporta aktivitātēm un zaļumiem, plānota arī fasāžu vertikālā apzaļumošana.

Šobrīd Liepājai inovatīvā būve pagaidām palikusi meta stadijā un gaida savu tālāko attīstību, uzlabojoties kopējai ekonomiskajai situācijai valstī un pilsētā.